เอกสารเผยแพร่นวัตวกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดาวน์โหลดเอดสารเพิ่มเติมที่นี่

  ลู่เดินนวดฝ่าเท้า

ลู่เดินนวดฝ่าเท้า

วิธีใช้ : เดินบนกะลามะพร้าวที่วางไว้ เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อของฝ่าเท้าด้านล่าง

  ตั่งคลายเส้น

ตั่งคลายเส้น

  การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากดอกแขม

การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากดอกแขม

ซึ่งบริเวณพื้นที่ของตำบลโพธิ์หมากแข้ง ติดกับภูลังกา จึงทำให้หาวัตถุดิบมาใช้ทำไม้กวาด หาได้ง่าย

  สานกระติบข้าวจากไม้ไผ่

จักสานไม้ไผ่เพื่อทำกระติบข้าว