ข้อมูลสถิติรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  ข้อมูลสถิติรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่