ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่   เอกสารเพิ่มเติม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่