ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรืองประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่