สามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้ตามรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

Address :

169 หมู่ที่ 13  บ้านโนนชมภู  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

Phone number :

042 – 490 – 569

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : boy.seka@gmail.com