นายธำรงศักดิ์     สำราญดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 082-513-3262

นายปิติพงษ์    แก้วกันยา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร : 089-280-6967

นายอนุชิต    นาขวา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร : 088-309-0257

นางสาวจีระนันท์      เรือนวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 086-239-4230