สถิติผู้มาเสียภาษีประจำปี 2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสรุปผลการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร งานส่งเสริมสุขภาพ  ดาวนโหลดรายละเอียดที่นี่

 แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่