สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่