ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่