ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่