การแข่งขันกีฬาปีใหม่ชุมชนบ้านบัวโคก 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนบ้านบัวโคกต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561