กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านดงชมภู 61

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านดงชมภู ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 13 เมษายน 2561