กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านบัวโคก 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านบัวโคก โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดศรีสะอาดบัวบาน บ้านบัวโคก

กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาอ่าง 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านนาอ่าง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านนาอ่าง